Navis Digital Agency

Business hours: Monday - Friday 8:30 - 16:00

Inbound marketing, phương pháp marketing trong thời bão Ads

Inbound marketing là gì?

Đây là thuật ngữ chỉ việc sử dụng marketing để mang lại khách hàng tiềm năng với bạn, thay vì phải lôi kéo sự chú ý của họ. Inbound Marketing là việc tạo và chia sẻ nội dung với thế giới. Những nội dung sẽ được thiết kế đặc biệtt để thu hút những khách hàng mơ ước và khiến cho họ trở lại thêm nhiều lần.

Leave a Reply