• NAM VIỆT CAM KẾT | BÁN LẺ VỚI GIÁ SỈ

  NAM VIỆT CAM KẾT | BÁN LẺ VỚI GIÁ SỈ
  0917256056
 • Sản phẩm nổi bật
 • Quản lý đơn hàng
  Mã đơn hàng:
  Mã bảo vệ:
  Nhập mã bảo vệ: (*)
 • Giỏ hàng
  Số lượng: 0
  Số tiền: 0 VNĐ
  Giỏ hàng    Thanh toán
 • Nhận mail tin tức
 • Câu hỏi
  Họ và tên: (*)
  Email: (*)
  Tiêu đề: (*)
  Nội dung: (*)
  Mã bảo vệ:
  Nhập mã bảo vệ: (*)
  Lưu ý: không được để trống.
 • Hỗ trợ trực tuyến
  Kinh doanh
  Linh Tâm
  0917256056
-40%
VP-6003DTV
6.400.000 VNĐ
Giá bán: 3.840.000 VNĐ
-53%
VP-6012DTV
3.960.000 VNĐ
Giá bán: 1.851.000 VNĐ
-40%
VP-6013DTV
7.000.000 VNĐ
Giá bán: 4.200.000 VNĐ
-40%
VP-6014DTV
7.900.000 VNĐ
Giá bán: 4.730.000 VNĐ
-53%
VP-6022DTV
4.800.000 VNĐ
Giá bán: 2.245.000 VNĐ
Giá bán: Liên hệ
-53%
VP-6023DTV
7.800.000 VNĐ
Giá bán: 3.645.000 VNĐ
-53%
VP-6024DTV
9.000.000 VNĐ
Giá bán: 4.200.000 VNĐ
-40%
VP-6032DTV
5.400.000 VNĐ
Giá bán: 3.230.000 VNĐ
-40%
VP-6033DTV
8.400.000 VNĐ
Giá bán: 5.030.000 VNĐ
-40%
VP-6034DTV
9.400.000 VNĐ
Giá bán: 5.630.000 VNĐ
-40%
VP-6042DTV
5.200.000 VNĐ
Giá bán: 3.120.000 VNĐ
-40%
VP-6043DTV
8.200.000 VNĐ
Giá bán: 4.920.000 VNĐ
-40%
VP-6044DTV
9.200.000 VNĐ
Giá bán: 5.520.000 VNĐ
-50%
VP-184E
6.400.000 VNĐ
Giá bán: 3.200.000 VNĐ
-50%
VP-1055E
7.850.000 VNĐ
Giá bán: 3.925.000 VNĐ
-50%
VP-154E
6.800.000 VNĐ
Giá bán: 3.400.000 VNĐ
-50%
VP-268H265
6.400.000 VNĐ
Giá bán: 3.200.000 VNĐ
-50%
VP-202E
6.980.000 VNĐ
Giá bán: 3.490.000 VNĐ
-50%
VP-202EV
7.600.000 VNĐ
Giá bán: 3.800.000 VNĐ
Giá bán: 3.800.000 VNĐ
Giá bán: 3.980.000 VNĐ
Giá bán: 6.600.000 VNĐ
Giá bán: 19.800.000 VNĐ
Giá bán: 1.200.000 VNĐ
-100%
VP-3300ZA\T\C
2.600.000 VNĐ
Giá bán: Liên hệ
-100%
VP-308TVI
45.000.000 VNĐ
Giá bán: Liên hệ
-100%
VP-309TVI
49.800.000 VNĐ
Giá bán: Liên hệ
VP-6003DTV
-40%
6.400.000 VND
Giá bán: 3.840.000 VNĐ

VP-6012DTV
-53%
3.960.000 VND
Giá bán: 1.851.000 VNĐ

VP-6013DTV
-40%
7.000.000 VND
Giá bán: 4.200.000 VNĐ

VP-6014DTV
-40%
7.900.000 VND
Giá bán: 4.730.000 VNĐ

VP-6022DTV
-53%
4.800.000 VND
Giá bán: 2.245.000 VNĐ

VT-6021DTV
Giá bán: Liên hệ

VP-6023DTV
-53%
7.800.000 VND
Giá bán: 3.645.000 VNĐ

VP-6024DTV
-53%
9.000.000 VND
Giá bán: 4.200.000 VNĐ

CAMERA VANTECH VP-6024DTV
8.0 Megapixel 4K DTV
IR ARRAY BULLET CAMERA
- DTV 8.0 Megapixel Resolution
- True Day/Night (ICR)
- AWB, AGC, BLC
- 3D-DNR
- 5 pcs ARRAY LED. Max IR distance: 30-40m

VP-6032DTV
-40%
5.400.000 VND
Giá bán: 3.230.000 VNĐ

VP-6033DTV
-40%
8.400.000 VND
Giá bán: 5.030.000 VNĐ

VP-6034DTV
-40%
9.400.000 VND
Giá bán: 5.630.000 VNĐ

VP-6042DTV
-40%
5.200.000 VND
Giá bán: 3.120.000 VNĐ

VP-6043DTV
-40%
8.200.000 VND
Giá bán: 4.920.000 VNĐ

VP-6044DTV
-40%
9.200.000 VND
Giá bán: 5.520.000 VNĐ

VP-184E
-50%
6.400.000 VND
Giá bán: 3.200.000 VNĐ

VP-1055E
-50%
7.850.000 VND
Giá bán: 3.925.000 VNĐ

VP-154E
-50%
6.800.000 VND
Giá bán: 3.400.000 VNĐ

VP-268H265
-50%
6.400.000 VND
Giá bán: 3.200.000 VNĐ

VP-202E
-50%
6.980.000 VND
Giá bán: 3.490.000 VNĐ

VP-202EV
-50%
7.600.000 VND
Giá bán: 3.800.000 VNĐ

VP-2409PTZ-A\T\C
Giá bán: 3.800.000 VNĐ

VP-1409PTZ-A\T\C
Giá bán: 3.980.000 VNĐ

VP-5011A\T\C
Giá bán: 6.600.000 VNĐ

VP-5012A\T\C
Giá bán: 19.800.000 VNĐ

VP-100TS\AX\CS
Giá bán: 1.200.000 VNĐ

VP-3300ZA\T\C
-100%
2.600.000 VND
Giá bán: Liên hệ

VP-308TVI
-100%
45.000.000 VND
Giá bán: Liên hệ

VP-309TVI
-100%
49.800.000 VND
Giá bán: Liên hệ

Đang xử lý...